Ouluhealth

Hanke tukee OuluHealthin tavoitetta olla kansainvälisesti tunnettu kokeilukulttuuristaan ja kyvystään tuottaa innovatiivisia ratkaisuja globaaleihin terveydenhuollon haasteisiin. Strategisina päämäärinä OuluHealth ekosysteemillä on edistää tehokkaiden ja vaikuttavien asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöönottoa ja tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. inDemand hanke tukee osaltaan näiden tavoitteiden toteuttamista.